Home >

UWAGA! STRONA ARCHIWALNA PORADNI

Witamy na stronie naszej Poradni. Obecnie strona jest  aktualizowana. W najbliższym czasie umieścimy na niej wszelkie materiały,  które pozwolą zainteresowanym znaleźć to czego szukają w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej świadczonej przez  Poradnię.

 

Polecamy

Witamy w Poradni...
Witamy w Poradni...
Witamy na stronie naszej Poradni. Obecnie strona jest aktualizowana. W najbliższym czasie umieścimy na niej wszelkie materiały,  które pozwolą zainteresowanym znaleźć to czego szukają w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej świadczonej przez  Poradnię.... czytaj »
 
Raport z badań ankietowych uczniów klas III gimnazjalnych
Raport z badań ankietowych uczniów klas III gimnazjalnych
Egzamin gimnazjalny przeprowadzony w maju 2002 r. to jedno z ważniejszych wydarzeń w zreformowanym systemie oświaty. Spełniał wiele istotnych funkcji, z których najważniejsza dotyczyła nowego sposobu sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów...... czytaj »
 
Zagrożenia Młodzieży -alkohol, narkotyki, przemoc, sekty
Zagrożenia Młodzieży -alkohol, narkotyki, przemoc, sekty
Raport II z badań ankietowych młodzieży powiatu nowosądeckiego i Nowego Sącza przeprowadzonych w listopadzie 2003r.... czytaj »
 
Absurdy rekrutacji do liceów
Absurdy rekrutacji do liceów
(artykuł opublikowany w Przeglądzie Nr 28( 134), 15 lipca 2002r.)Rekrutacja do szkół 2002 wywołała wiele emocji. Główny błąd systemu rekrutacji to liberalizacja umożliwiająca młodzieży składanie podań do wielu szkół.......... czytaj »
 
Dysleksja cd.
Dysleksja cd.
Artykuły  W. Papugowej  "Czy to na pewno dysleksja"  i  O.Pelc-Pękala "Problemy z diagnozowaniem dysleksji rozwojowej" zamieszczone w specjalnym biuletynie OKE w Krakowie, w lutym 2003r. skłaniają  do głębszych refleksji nie tylko nad problematyką dysleksji ale przede wszystkim nad poziomem nauczania języka ojczystego w szkołach z jednej strony i pracą diagnostyczną  poradni psychologiczno-pedagog... czytaj »
 
Mnie to nie dotyczy ?
Mnie to nie dotyczy ?
Gdyby zapytać przeciętnego rodzica czy jego dziecko pali papierosy, pije alkohol, czy podejmowało próby palenia "trawki", wąchania kleju bądź próbowało bardziej wysublimowanych środków odurzających.... (artykuł opublikowany w Ziemi Sądeckiej)... czytaj »
 
Historia Poradni
Historia Poradni
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu ma już 14 lat. Utworzona została Decyzją  Inspektora Oświaty  i Wychowania w Starym Sączu, z dnia 15 stycznia 1990r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania  z dnia 14 czerwca 1973r. / DW1-437/7/73,  w sprawie organizacji i działalności poradni wychowawczo-zawodowej. Zgodnie z ówczesnym nazewnictwiem była    Poradnią Wychowawczo R... czytaj »
 
 
 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna · 33-340 Stary Sącz · ul.Partyzantów 15
tel/fax (018) 446 13 60 · www.poradniasts.pl
Zawartość © Copyright by Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu